לכיתה ב'

״בשביל הלשון״ מס׳ 2
38.00
ביסוס ושיפור במיומנויות היסוד; קריאה וכתיבה, והבנת הנקרא בדרך מדודה.

בתי ספר ותלמודי תורה שכבר נהנים ב"שבילים"

רוצה להריץ את הילדים בקלות?
עם תכניות ה״מריצה״ מבית ״שבילים״ -
כולם מריצים ומרוצים!