בניין הזיכרון – הלכה למעשה

על פי מודל רא"ש יש כללים קבועים לכניסת מידע חדש למאגר הזיכרון כיצד מלמדים את התלמידים לנצל אותם בלימודים? במודל הזיכרון של רא"ש קיימים עקרונות שחשובים לחיים בכלל, ולאו דווקא למערכת הזיכרון. ניתן ללמדם בנפרד, ובהמשך לשלב את יישומם גם בלימוד הדורש זיכרון. להלן הכללים לכניסה למאגר הזיכרון, והנושאים שאפשר...