בניין הזיכרון

נ אייל מציג מודל זיכרון בשם: רא"ש במודל מטאפורה של בניין מערכת הזיכרון ובבניין 3 קומות: רכישה, אחסון ושליפה המידע שלהלן נבנה על סמך מצגת מאת גב' שרה קנופף ששולבה בקורס של גב' חני חוקת ב"בית המורה" המודגש – מתוך המצגת, השאר – פרשנות שלי :) הבה נדמה את תהליך...

כושר הזיכרון

הזיכרון הוא אחד המרכזיים בכישורים הניהוליים.הוא גם מן הכישורים הבסיסיים בלמידה. מה הוא כולל, וכיצד ניתן לפתח אותו? זיכרון באופן כללי הוא האפשרות להתבסס על מידע קיים כדי להשתמש בו באופן אוטומטי (בלי לחשוב כל פעם מחדש איך להתארגן לקראת פעולה מסוימת), הזיכרון מאפשר הוספת מידע חדש (אי אפשר ללמוד צירופי...

הכישורים המנהליים

מדידת חום, הצהרת בריאות ומסכה, מערכת משולבת: יום במרחב ויום בכיתה, איך מסתדרים? בשביל זה יש את הכישורים המנהליים. כמו מנהל לצוות עובדים, שאמור להכיר אותם מקרוב, לדעת במה כל אחד טוב,  ולחשוב: מה לתת למי, מתי להודיע ומתי לבצע, איך להפעיל וכיצד לזרז. מה לעשות קודם, ומה בהמשך. כך גם...