פיתוח יכולת השליפה

יכולת שיום פריטים המוצגים לפני הילד – כבר השתפרה, אבל מה קורה עם השליפה של מילים שאינן מצוירות מול עיניו? שליפה - אמירת שם של דבר כשהוא לא נמצא בטווח הראייה. מה זו בעית שליפה? את שם הפריט מוציא הילד מתוך מאגר במוח. הקושי בשליפה אומר שהילד לא מצליח למצוא את...

פיתוח יכולת השיום

יכולת שיום אוטומטי מהיר חיונית לשטף בקריאה, יש כמה דרכים להשפיע על רמת השיום של התלמידים. רוצים להכיר אותן? במטרה לפתח את יכולת השיום (אמירת השם של משהו שרואים), נוכל לפעול בכמה שלבים: שלב א' – רכישת ידע וזיהוי לפני שנצפה מהילד שישיים משהו, עלינו להיות בטוחים שהוא יודע מה...

שיום ושליפה

יש ילדים שצריכים עבודה מקדימה לפני השטף בקריאה. כי יש להם קושי בשיום ושליפה. מה זה, ועל מה זה? את הגדרת המונחים בחרתי להעתיק מתוך הספרון המדהים "שיח עם אמא" של יראת נתנזון (052-7631247), וכך היא כותבת: רכישת מילה חדשה נערכת בשלושה שלבים: זיהוי, שיום ושליפה. הבנה, זיהוי: הילד מצביע על...

פיתוח שטף בקריאה

את העבודות הבסיסיות לפיתוח שטף כבר סיימנו, ועדיין קצב הקריאה איטי, והמורה לא מרוצה? קחו דרכים נוספות להשתדלות בנושא. מורות מן הקבוצה, שלחו רעיונות נוספים לפיתוח שטף בקריאת מילים: 1.    משחק החרוזים – מאת: חנה אוריין חנה מציעה משחק לשיפור השטף והשליפה: מכינים כמה שיותר זוגות כרטיסים של חרוזים, לדוגמה, בציירה-סגול:...

שטף בקריאת מילים

הוא קורא 40 צירופים לדקה, מצליח לקרוא הברה סגורה ברצף, ובכל זאת – הקריאה שלו איטית. מה אפשר עוד לעשות? קודם כל יש לדעת שלכל ילד (ובעצם, לכל אדם) יש קצב אישי. אם הילד איטי בכל ההתנהלות שלו, לא נוכל לצפות שיקרא במהירות. ננסה לעזור, ללמד אסטרטגיות בקריאה, כמו שניתן...

שטף בקריאת הברות

כאשר ילד קורא הברה סגורה בחלוקה פנימית: סי-ר, קשה לו מאוד 'לשמוע' ולקשר למילה ולמשמעות של "סיר". מה עושים? כדי לשפר שטף ברמת הברה, מומלץ לפעול בכמה שלבים: א. הקניה: 1. לערוך הבחנה בין צירוף עם כוח (עם ניקוד שנותן לאות כוח לפתוח את הפה, בוודאי שמתן לב שלניקוד קוראים...