לכיתות הביניים ד׳ - ז׳

עברית בשתי ידיים
180.00
עם כרטיסי ניווט ״עברית בשתי ידיים״ פשוט להצמיח בהבנת הנקרא!

בתי ספר ותלמודי תורה שכבר נהנים ב"שבילים"

רוצה להריץ את הילדים בקלות?
עם תכניות ה״מריצה״ מבית ״שבילים״ -
כולם מריצים ומרוצים!