לשון

למה דווקא ספרי "בשביל הלשון"?
תהליך רכישת השפה מתחיל בגיל 0, ונמשך עד 120… כמורות, אנחנו נכנסות בשלב הקריטי של ההתפתחות הזו.
ספרי "בשביל הלשון" נבנו במטרה להעלות את הרמה השפתית של התלמידים בהדרגה, שלב אחר שלב.
בתחילה הנושאים מובאים מהפאן השימושי שלהם, ובהמשך נוספת ההמשגה. החומר מוגש בצורה חווייתית מתוך הווי החיים של הילדים.
כשנוצר קשר בין החיים לבין הכללים הנלמדים – הלמידה מתעשרת, וקל יותר להביא ליישום הדברים.