דקדוק

סדרת ספרים המגישים לילד את כל המידע הלשוני הנדרש לפי תכנית הלימודים, שלב אחר שלב, נדבך ע"ג נדבך.
בצורה ספירלית נערכת הקניה חכמה, מדורגת בדרך מעניינת וברורה.
כללים ותרגילים תואמים לכל תת נושא, כך שהתלמיד סולל לעצמו את הדרך בבטחה.
במהלך הלמידה מודגשת גם השפעת הלשון על ההבנה וההבעה.