תוכניות וימי שיא

בית הספר הוא מקום לימודים, אבל הלימודים לא תמיד רק דרך ספרים.
מה שתלמידים ותלמידות זוכרים מבית הספר, זה בעיקר את החוויות!
במסגרת עבודתי כרכזת עברית, (ורעיונאית בית ספרית:)
צברתי אוצר בלום של מגוון תכניות, אולי גם אתן תרצו ליהנות?
הערה: מכיוון שהתכניות נערכו בבית ספר של בנות,
יידרש שדרוג והתאמה לאוכלוסייה של תלמודי תורה.