תוכניות וימי שיא

בית הספר הוא מקום לימודים, אבל הלימודים לא תמיד רק דרך ספרים.
מה שתלמידים ותלמידות זוכרים מבית הספר, זה בעיקר את החוויות!
במסגרת עבודתי כרכזת עברית, (ורעיונאית בית ספרית:)
צברתי אוצר בלום של מגוון תכניות, אולי גם אתן תרצו ליהנות?
הערה: מכיוון שהתכניות נערכו בבית ספר של בנות,
יידרש שדרוג והתאמה לאוכלוסייה של תלמודי תורה.

בתי ספר ותלמודי תורה שכבר נהנים ב"שבילים"

רוצה להריץ את הילדים בקלות?
עם תכניות ה״מריצה״ מבית ״שבילים״ -
כולם מריצים ומרוצים!